Welkom bij de cliëntenraad van Kempenhaeghe

De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten en patiënten van Kempenhaeghe en hun naasten. We vinden het belangrijk dat de cliënt/patiënt betrokken is bij de ontwikkelingen binnen Kempenhaeghe.

Daarom praten we namens alle cliënten en patiënten mee bij belangrijke besluiten die in Kempenhaeghe worden genomen. Dat kan gaan over algemene beleidszaken en over praktische zaken. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad is volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Welkom bij de cliëntenraad van Kempenhaeghe

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Kempenhaeghe zet zich in voor de belangen van alle cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW) en patiënten van het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE), het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) en het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL).

Welkom bij de cliëntenraad van Kempenhaeghe

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over de koers van Kempenhaeghe voor de komende jaren, maar ook over keuzes die direct invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken voor cliënten en patiënten.

De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Zo kunnen cliënten en hun naasten invloed uitoefenen op het beleid.

Welkom bij de cliëntenraad van Kempenhaeghe

Hoe doen we dat?

Bewonersraad en BuroMEGA

Bewonersraad en BuroMEGA

We horen via de bewonersraad wat er speelt bij cliënten. Aan BuroMEGA vragen we hun mening over bepaalde onderwerpen.

Nauw contact

Nauw contact

We onderhouden nauw contact met de leiding van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg én de leiding van de ziekenhuiszorg bij Kempenhaeghe.
Zo blijven we op de hoogte van de dingen die er spelen.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

We werken mee aan (familie)bijeenkomsten over actuele onderwerpen.
Lees hier over de bijeenkomst op 12 april 2024: krachten bundelen, samen zorgen.

Infoblad Antenne

Infoblad Antenne

We hebben een vaste plaats in de ‘Antenne’, het informatieblad van Kempenhaeghe voor ouders en familie van cliënten.

Vergaderen

Vergaderen

De cliëntenraad vergadert elke maand, waarvan 4 keer per jaar met de raad van bestuur.

Laatste nieuws

Wat werd er besproken in de cliëntenraadvergadering van 24 juni?

Wat werd er besproken in de cliëntenraadvergadering van 24 juni?

16 juli 2024

Bulletin van de vergadering van 24-6-2024

Kennisfestival en kijken bij dagbesteding en nachtzorg CEW op 6 juni

Kennisfestival en kijken bij dagbesteding en nachtzorg CEW op 6 juni

17 juni 2024

Op 6 juni vond bij het Centrum voor Epilepsiewoonzorg het Kennisfestival XL plaats. Ook kregen geïnteresseerden een inkijkje in de dagbesteding en nachtzorg. Het werd zeer gewaardeerd door de aanwezige ouders/naasten.

Nieuwe voorzitter cliëntenraad en afscheid van Jac Verhoeven

Nieuwe voorzitter cliëntenraad en afscheid van Jac Verhoeven

24 mei 2024

De cliëntenraad nam afscheid van zijn voorzitter en heet een nieuwe voorzitter welkom