BuroMEGA en bewonersraad

BuroMEGA en bewonersraad

BuroMEGA: ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die door eigen ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein. Een ervaringsdeskundige beschikt over kennis omdat hij of zij iets zelf heeft meegemaakt. De ervaringsdeskundige bewoners kunnen vaak  zelf goed uitleggen wat wel of niet kan.
Roland, Patrick en Karin zijn cliënten in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Samen met wijkcoach en begeleider Simone Kuilder vormen zij het team van ervaringsdeskundigheid.

Bewonersraad

De bewonersraad van Kempenhaeghe is een raad die wordt gevormd door de bewoners zelf. De raad vergadert vier keer per jaar. De aanwezigen vormen op dat moment de raad. De leden dragen zelf onderwerpen aan. Vaak zijn dat zaken die dicht bij hun belevingswereld liggen.

Cliëntenraad zoekt de samenwerking

De cliëntenraad wil cliënten bij het werk van de raad te betrekken. Cliënten weten als geen ander wat belangrijk is voor hun leven. Voor onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de bewoners liggen, zal de cliëntenraad de mening van BuroMEGA vragen. Dat helpt de cliëntenraad om het allerbeste voor de cliënten te kiezen. Hun levensgeluk staat bij de cliëntenraad voorop. Ook met de bewonersraad houdt de cliëntenraad een goed contact, zodat we op de hoogte zijn van belangrijke dingen in het leven van de bewoners.