Contact

Wil je contact met de cliëntenraad?

Contact

Wil je iets melden aan de cliëntenraad? 

Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat deze van belang zijn voor de cliëntenraad, neem dan contact met ons op via clientenraad@kempenhaeghe.nl
De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van cliënten en patiënten in hun gemeenschappelijk belang. Daar bedoelen we mee dat als meerdere cliënten een probleem signaleren, de cliëntenraad hierover in gesprek kan gaan met de raad van bestuur om tot een oplossing te komen.
 

Let op: wil je problemen signaleren of heb je klachten?

Heb je een individuele klacht? Dan verwijzen we je graag door naar de klachtenfunctionaris, die je verder kan helpen: klachtenfunctionaris@kempenhaeghe.nl
Wil je iets bespreken met de vertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang), dan kun je mailen aan cvp@zorgbelang-brabant.nl

 

Cliëntenraad Kempenhaeghe