Over de cliëntenraad

Hier vind je alles over hoe de cliëntenraad te werk gaat.

Hoe weet de cliëntenraad wat er speelt?

De cliëntenraad staat open voor vragen en signalen van cliënten, patiënten en hun naasten over de kwaliteit van zorg. Uw mening is belangrijk.

De cliëntenraad is altijd geïnteresseerd in ervaringen, suggesties of opmerkingen van cliënten en patiënten. We proberen signalen op te vangen en bespreken deze met de raad van bestuur van Kempenhaeghe. Samen proberen we zo de zorg én de organisatie van de zorg nog beter te maken.

Gezocht

De cliëntenraad zoekt leden die namens de patiëntenzorg kunnen spreken. Het liefst mensen die zelf epilepsie, of een slaapstoornis hebben. Of mensen die als ouder of partner te maken hebben met epilepsie- of slaapgeneeskunde. Wil je meedoen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. clientenraad@kempenhaeghe.nl

Na een kennismakingsperiode kun je lid worden van de cliëntenraad. Wil je op proef een overlegvergadering bijwonen? Klik hier voor de vacaturetekst.