Ans de Brouwer

Ans de Brouwer

In september 2021 ben ik als onafhankelijk secretaris van de cliëntenraad benoemd. Ik draag de cliëntenraad een warm hart toe en zet me graag in om de belangen van de cliënten en patiënten te behartigen.
Mensen die vragen hebben of meer willen weten over de cliëntenraad van Kempenhaeghe kunnen een mail sturen aan: clientenraad@kempenhaeghe.nl of contact opnemen via T: 06 123 75 346