Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE TAAK VAN DE CLIňNTENRAAD

De cliŽntenraad behartigt de belangen van patiŽnten die bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn. Daartoe voert de raad overleg met de raad van bestuur en denkt de raad mee over onderwerpen die voor patiŽnten van belang zijn, zowel beleidsmatige als meer praktische zaken. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen: WMCZ. Deze wet biedt elke raad ruimte om eigen accenten te leggen. De wet heeft tot doel de inspraak van u als zorgvrager te vergroten.

De centrale doelstelling van de cliŽntenraad van kempenhaeghe is de Ďparticipatiegevoeligheidí binnen Kempenhaeghe te vergroten: in alle geledingen moet zoveel als mogelijk accent liggen op mede-zeggenschap van de patiŽnt/bewoner en er moet ruimte zijn voor de vrije keus van de patiŽnt/bewoner. Een optimale informatie-voorziening is daarvoor vereist.