Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

RAADPLEGING CLIENTEN

De clientenraad is er voor u! Om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, wil de cliëntenraad op de hoogte blijven van wat er onder patiënten en bewoners leeft. Al uw ideeën, opmerkingen, suggesties en kritische kanttekeningen ten aanzien van de zorg op Kempenhaeghe hoort de cliëntenraad graag van u. De cliëntenraad kan deze meenemen in haar overleg met de raad van bestuur. Ervaringen van patiënten komen daarin nadrukkelijk aan bod. Uw bijdrage kan alle denkbare onderwerpen betreffen, want in principe heeft u over alles 'wat te zeggen'. Uw mening over al wat u binnen Kempenhaeghe ervaart is belangrijk. Door uw ideeën, opmerkingen en suggesties te delen met de cliëntenraad vergroot u uw inspraak. Dus laat uw stem horen!