Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

LEDEN VAN DE CLIENTENRAAD

De voltallige cliëntenraad bestaat uit acht tot tien leden. De samenstelling van de raad is representatief voor de verschillende cliëntengroepen van Kempenhaeghe.  

a. 3 of 4 ouders of vertegenwoordigers
    van bewoners,
b. 1 of 2 bewoners, die regelmatig aanwezig zijn
    bij de bewonersraad
c. 1 of 2 (vertegenwoordigers van) (poliklinische)
    patiënten van het epilepsiecentrum ACE
d. 1 (vertegenwoordiger van) (poli)klinische
    patiënt(en) van het slaapcentrum CSG
e. 1 ouder van een (poli)klinische patiënt van het
    centrum voor neurologische leer- en
    ontwikkelingsstoornissen (CNL)

 

epilipsie
Jac Verhoeven, onafhankelijk voorzitter
Anton van den Hurk
Ik ben Anton van den Hurk, vader van Rob.
Mijn zoon Rob woont op Kloostervelden.
Piet Nooijen
Sinds begin 2016 ben ik lid van de cliëntenraad. Mijn contacten met Kempenhaeghe zijn ontstaan toen ik jaren geleden epilepsie kreeg en na omzwervingen in een algemeen ziekenhuis bij Kempenhaeghe kwam. Er werd een plan gemaakt dat er voor heeft gezorgd dat ik tot op de dag van vandaag aanvalsvrij ben. Het behoeft dus geen betoog dat ik Kempenhaeghe op de eerste plaats waardeer op hun expertise.
Ik wil me graag inzetten voor de de belangen van de patient en de bewoner van Kempenhaeghe. Ik ben bereikbaar via clientenraad@kempenhaeghe.nl
Jan Bullens
Sinds 2016 lid van de Cliëntenraad
Mijn partner heeft niet instelbare epilepsie met daarnaast pseudo epileptische aanvallen. We zijn regelmatig op Kempenhaeghe voor overleg met neuroloog, psycholoog en therapeuten. Als partner ben ik er dan ook om mee te begrijpen en mee te onthouden, want dat lukt regelmatig niet (meer). Ik vind het daarbij belangrijk dat de mensen met epilepsie zo veel mogelijk zelf de regie in handen houden, want het gaat per slot van rekening (ook) over de kwaliteit van leven. Dat is een van de redenen waarom ik ben toegetreden tot de cliëntenraad, om die klantgerichte en klantvriendelijke houding te stimuleren binnen de afdelingen van Kempenhaeghe. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om te weten hoe anderen hier over denken; daarom nodig ik iedereen uit die hierover iets kwijt wil dit aan mij te vertellen Mochten er verdere vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega�s zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl of telefonisch tel: (040) 2279282
Jeanne Hendrix - Verberne
Mijn naam is Jeanne Hendrix- Verberne.
Theo Hendrix is mijn man. Ons gezin bestaat uit 3 kinderen zoon, pleegzoon en dochter .
Onze dochter is Judith Hendrix en woont op kloostervelden zij is de drijfveer voor mij om me al jaren in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal.
Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid geweest van de Ouder Familie Vereniging.
Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad. Dit doe ik met veel plezier.
Ik vind het heel belangrijk om als cliëntvertegenwoordiger mee te denken in het beleid van de zorginstelling met name de inbreng van de ervaringen en wensen die onze kinderen en wij hebben bij de geboden zorg.
In mijn werkzame bestaan heb ik altijd in de zorg gewerkt.
Ans de Brouwer, ambtelijk secretaris
Mensen die vragen hebben of meer willen weten over de cliëntenraad van Kempenhaeghe kunnen een mail sturen aan: clientenraad@kempenhaeghe.nl of contact opnemen via T: 06 123 75 346


Robert van Dijk
Even voorstellen, Robert. Geboren als Lambertus Gerardus Adrianus Andreas van Dijk in 1965 te Geldrop, maar alweer na een jaar door mijn ouders verplaatst naar Nijmegen en in 1969 naar het mooie Uden. Inmiddels woon ik al weer 30 jaar in Nijmegen, waarbij het opmerkelijk is dat ik uitkijk op het appartement waar ik 50 jaar eerder woonde. Toeval?
Nijmegen is voor mij prima als startlocatie om er met het OV naar mijn werk te komen en dat is in Utrecht. Daar zit mijn werkgever, Defensie, waar ik al weer 29 jaar werk in verschillende functies; op dit moment bij het Defensie Ondersteuningscommando, specifiek het onderdeel daarvan dat zich bezig houdt met de personeelszorg en personeelslogistiek. Mijn specialiteit daar: bedrijfsvoering, interne communicatie en mensen; mijn credo: Ich Dien (de lijfspreuk van Koning Jan de Blinde van Bohemien).
Mijn interesses zijn vooral te vinden in geschiedenis (nu de vroege Middeleeuwen), lezen en serieus gamen. Ik ben zeker een fan van Maarten van Rossum en wil na de Coronacrisis beginnen met re-enactment. Ik heb wel gemerkt dat dan ook het fysiek trainen tot mijn interesse moet gaan behoren vanwege het gewicht dat een vroegmiddeleeuwse soldaat met zich draagt. Dan hebben onze jongens en meisjes het nu wel wat makkelijker.

Waarom wilde ik in de cliëntenraad?
In 1969 is mijn broer Edward geboren. Hij is geboren met een geestelijke handicap en dat bleek zeker toen eenmaal epilepsie werd geconstateerd. Hij zou ook niet zo oud worden, hooguit twaalf jaar. Maar wetenschap en zorg stonden niet stil, dus Edward woont alweer 48 jaar op Kempenhaeghe en later Providentia. Dankzij de zorg die hij daar heeft gekregen en ook vanuit het ouderlijk huis, heeft Edward en anderen zoals hij een kwalitatief goed leven dat past in een samenleving als de onze. Dat vinden we met z’n allen normaal en dat blijkt ook maar weer in deze crisistijd. We kiezen nu voor de gezondheid en de kwetsbare groepen. Laten we eerlijk zijn, dit is voor het eerst dat de zorg voor kwetsbare mensen de economie overtreft bij het stellen van prioriteiten. En niet alleen in Nederland; het gebeurt mondiaal! Dit is uniek in de wereldgeschiedenis. Ik ben dan ook benieuwd of dit een trend wordt en hoe we deze trend verder voor de zorg kunnen uitbouwen om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Maar dat is een dagdroom die eigenlijk verder reikt dan mijn doelstelling om deel te nemen aan de cliëntenraad en die is primair om de belangen van de doelgroep, bewoners en hun familie te behartigen.

Ik vind het heel belangrijk dat er een goede en consistente leefomgeving is voor kwetsbare mensen zoals mijn broer. Hij komt weliswaar nog vaak bij zijn moeder thuis, maar zijn echte thuis is toch steeds meer Kempenhaeghe en later Providentia geworden. Daar moet het dus net zo goed geregeld zijn als bij moeders thuis of in ieder geval zo goed mogelijk. En het mooie is, dat wil zowel de familie als de zorg. Maar overal liggen beren op de weg en die zijn niet altijd zomaar weg te halen. Daar schipperen alle partijen mee; daar hebben we allemaal last van. Om zaken op te lossen hebben we dan elkaar nodig. Wat betekent het beleid voor de uitvoering en welke effecten heeft dat op de bewoners van Kempenheaghe/Providentia en hun familie? En wat betekent het beleid voor de medewerkers in de zorg. We weten allemaal dat de zorg de laatste jaren zwaar onder spanning staat en dat lossen we niet zo snel op, zeker niet als straks na Corona-tijd de economische motieven toch weer ongegeneerd stiekem de kop opsteken. Zoals gezegd, daar hebben we dan weer allemaal last van. Voor mij is samenwerken dan de enige mogelijkheid om desondanks betere kwaliteit van leven en zorg te bereiken. En samenwerken doe je altijd in overleg, anders noemen we het dicteren.

De Cliëntenraad is daartoe in de overlegstructuur van Kempenheaghe een prima instrument dat meedenkt, meepraat en invloed uitoefent op besluitvorming die de leefomgeving en -kwaliteit van de bewoners betreffen. Er is overleg met de bestuurlijke leiding van Kempenhaeghe en Providentia; er is overleg met de zorg. Ook verspreidt de cliëntenraad informatie via themasessies of biedt ze ondersteuning aan de officiële communicatiekanalen van Kempenheaghe. Met name dit laatste spreekt mij zeker aan als activiteit en ik zal dan ook kijken welke rol ik hierin kan spelen. Maar ik ben nog nieuw en afwachtend in de rolverdeling. Ook de huidige COVID-19 crisis maakt het contact er niet makkelijker op.

Maar ik zie met veel plezier en motivatie de samenwerking tegemoet en zal ook proberen het contact met de achterban op een of andere manier te krijgen. Hiertoe zal ik me zeker richten tot de “oude garde” van de Cliëntenraad want ik heb gemerkt dat daar veel kennis en informatie aanwezig is.

Inmiddels ben ik door de Cliëntenraad met instemming van het bestuur Kempenhaeghe benoemd tot lid.
Stephan Willaert
Sinds mei 2013 ben ik lid de cliëntenraad, als afgevaardigde van de poliklinische patiënten. Als vader van Andrea bezoek ik regelmatig de poli voor overleg met de neuroloog en/of de slaapgeneeskundige. Op basis van het overleg kan dan eventueel het behandelplan worden aangepast. Andrea heeft het syndroom van Angelman, een syndroom waarbij zowel epilepsie als slaap problemen kenmerkend voor zijn. Naast het poli-bezoek zijn we ook bekend met de bloedafname afdeling, waardoor de bloedspiegels kunnen worden gecontroleerd. Hoewel Andrea hier een grote hekel aan heeft, is het tot nu toe altijd gelukt om dit te bepalen.
Momenteel ben ik druk bezig met het begrijpen van allerlei zaken die spelen binnen en buiten Kempenhaeghe, en probeer ik ook alle afkortingen te onthouden. Verder ben ik getrouwd met Carolina en woonachtig in Veldhoven.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega's zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl of telefonisch tel: (040) 2279282