Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

LEDEN VAN DE CLIENTENRAAD

De voltallige cliëntenraad bestaat uit acht tot tien leden. De samenstelling van de raad is representatief voor de verschillende cliëntengroepen van Kempenhaeghe.  

a. 3 of 4 ouders of vertegenwoordigers
    van bewoners,
b. 1 of 2 bewoners, die regelmatig aanwezig zijn
    bij de bewonersraad
c. 1 of 2 (vertegenwoordigers van) (poliklinische)
    patiënten van het epilepsiecentrum ACE
d. 1 (vertegenwoordiger van) (poli)klinische
    patiënt(en) van het slaapcentrum CSG
e. 1 ouder van een (poli)klinische patiënt van het
    centrum voor neurologische leer- en
    ontwikkelingsstoornissen (CNL)

 

epilipsie
Renske Banken
Ik ben Renske Banken, getrouwd, trotse mama van 2 kinderen. Onze dochter Jouke heeft een niet instelbare epilepsie door een double cortex syndroom. Daarnaast heeft ze psychogene niet epileptische aanvallen. Sinds 2021 verblijft zij op den Vinckert en geniet onderwijs bij de Berkenschutse.
Ik werk zelf alweer enige jaren in de gezondheidszorg en welzijnswerk en ben daar als professional getuige geweest van de impact van ziekte, gezondheidsverlies en de impact van een opname in een instelling. Samenwerken in de zorgdriehoek is in mijn ervaring niet altijd vanzelfsprekend. Ik hoop mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten om aandacht te blijven houden voor persoonsgerichte zorg en inzetten op oog hebben voor de verbinding met verwanten.
Jan Bullens
Sinds 2016 lid van de Cliëntenraad
Mijn partner heeft niet instelbare epilepsie met daarnaast pseudo epileptische aanvallen. We zijn regelmatig op Kempenhaeghe voor overleg met neuroloog, psycholoog en therapeuten. Als partner ben ik er dan ook om mee te begrijpen en mee te onthouden, want dat lukt regelmatig niet (meer). Ik vind het daarbij belangrijk dat de mensen met epilepsie zo veel mogelijk zelf de regie in handen houden, want het gaat per slot van rekening (ook) over de kwaliteit van leven. Dat is een van de redenen waarom ik ben toegetreden tot de cliëntenraad, om die klantgerichte en klantvriendelijke houding te stimuleren binnen de afdelingen van Kempenhaeghe. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om te weten hoe anderen hier over denken; daarom nodig ik iedereen uit die hierover iets kwijt wil dit aan mij te vertellen Mochten er verdere vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega�s zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl
Maartje van den Berg
25 jaar betrokkenheid bij Kempenhaeghe en 20 jaar intense en nauwe betrokkenheid bij mijn zoon Bob heeft voor mij geresulteerd in een groot gevoel van verbondenheid met en empathie voor alle bewoners van Kempenhaeghe. Ik wil me graag inzetten voor hun belangen, wetende dat de meesten van hen daar zelf niet goed toe in staat zijn. Mijn uitgangspunt daarbij is ‘samenwerking vanuit wederzijds respect en vertrouwen’ in de zorgdriehoek, waarbij het belang van de cliënt voorop staat.
Jeanne Hendrix - Verberne
Mijn naam is Jeanne Hendrix- Verberne.
Mijn man Theo Hendrix is overleden. Ons gezin bestaat uit 3 kinderen zoon, pleegzoon en dochter .
Onze dochter is Judith Hendrix. Zij woont op Kloostervelden. Zij is mijn drijfveer om me al jaren in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal.
In het verleden was ik bestuurslid van de Ouder Familie Vereniging.
Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad. Dit doe ik met veel plezier.
Ik vind het heel belangrijk om als cliëntvertegenwoordiger mee te denken in het beleid van de zorginstelling, vooral voor de inbreng van de ervaringen en wensen die onze kinderen en wij hebben bij de geboden zorg.
In mijn werkzame bestaan heb ik altijd in de zorg gewerkt.
Roland Lahaye
Mijn naam is Roland Lahaye, ik ben 45 jaar en woon sinds 2011 bij Kempenhaeghe aan de Emmastraat in Asten. Ik ben geboren in Groningen, maar heb vrijwel mijn hele leven in Limburg en Brabant gewoond. Ik heb in het verleden aan het HBO in Sittard de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond en daarnaast ook enkele cursussen gevolgd zoals mediation. Als eerdere werkplekken kan ik noemen het vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk in Budel en Maatman Zorgroep in Weert.

Wat ik met name als een aanmoediging zie als het gaat om het lidmaatschap van de cliëntenraad is om op de hoogte te zijn en te blijven hoe er nagedacht wordt over eventuele verbeteringen, hoe kordaat hiermee aan de slag wordt gegaan en hoezeer het belang van de bewoner daarbij in het oog wordt gehouden. Daar had ik nooit enig idee van en daar nu bij betrokken zijn, geeft heel veel voldoening. Daarnaast weet ik wel zeker dat ik met mijn kwaliteiten (schrijven en/of praten) van waarde kan zijn voor de cliëntenraad. Kwaliteiten die ik tot op heden, door het niet aan kunnen gaan van een betaalde baan, nooit echt naar tevredenheid heb kunnen inzetten.

Wat ik beoog is mezelf namens de andere bewoners te laten horen als het gaat om de belangen en voorkeuren van hun. Aangezien ik zelf bewoner ben kan ik daarbij ook vanuit mezelf tot wensen en standpunten komen. Eventueel namens de cliëntenraad naar buiten treden in de richting van andere partijen lijkt mij ook heel goed bij mij passen.

De cliëntenraad is naar mijn idee een geschikte partij om met het bestuur van KH het gesprek aan te gaan aangezien het uit mensen bestaat die ófwel weten hoe het is om met iemand te leven die epilepsie heeft, ófwel het zélf ervaren. Daarbij is het feit dat de raad goed weet heeft van wat er mogelijk is aan hulp en voorzieningen een duidelijke pré.

Zelf ga ik mij volledig inzetten in het aangeven van wensen en klachten die het begeleid wonen eventueel met zich meebrengt en het verwoorden van mijn visie hoe hierop ingespeeld kan worden.
Corinna Vankan
Mijn naam is Corinna en ben getrouwd met Arjan Vankan. We hebben twee zonen, Tim en Ivo. Ivo heeft het Dravet Syndroom en woont sinds december 2020 op de Kievithof.
Daarvoor heeft hij vanaf zijn zestiende jaar op 't Sandt gewoond. Ivo is een vrolijke vent die 24-uurs zorg/toezicht nodig heeft. We komen al sinds 2002 op Kempenhaeghe en zijn bekend bij de poli, afdeling Haeghdoorn, 't Sandt, opname centrum, de manege en nu ook de Kievithof op Kloostervelden. Graag zet ik me in voor hem en de medebewoners van Kempenhaeghe, niet alleen dat ze de juiste zorg ontvangen, maar ook dat hun dagen gevuld mogen worden met leuke momenten.
Ik ben vanaf 2022 lid van de cliëntenraad en al langer lid van de commissie vrije tijd. Goede vrijetijdsbesteding met leuke activiteiten zorgt niet alleen voor een lach op het gezicht van de bewoners, maar vaak levert het ook een positief effect op de aanvallen en gedrag.

Stephan Willaert
Sinds mei 2013 ben ik lid de cliëntenraad, als afgevaardigde van de poliklinische patiënten. Als vader van Andrea bezoek ik regelmatig de poli voor overleg met de neuroloog en/of de slaapgeneeskundige. Op basis van het overleg kan dan eventueel het behandelplan worden aangepast. Andrea heeft het syndroom van Angelman, een syndroom waarbij zowel epilepsie als slaap problemen kenmerkend voor zijn. Naast het poli-bezoek zijn we ook bekend met de bloedafname afdeling, waardoor de bloedspiegels kunnen worden gecontroleerd. Hoewel Andrea hier een grote hekel aan heeft, is het tot nu toe altijd gelukt om dit te bepalen.
Momenteel ben ik druk bezig met het begrijpen van allerlei zaken die spelen binnen en buiten Kempenhaeghe, en probeer ik ook alle afkortingen te onthouden. Verder ben ik getrouwd met Carolina en woonachtig in Veldhoven.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega's zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl
Jac Verhoeven, onafhankelijk voorzitter
Ans de Brouwer, ambtelijk secretaris
In september 2021 ben ik als onafhankelijk secretaris van de cliëntenraad benoemd. Ik draag de cliëntenraad een warm hart toe en zet me graag in om de belangen van de cliënten en patiënten te behartigen.
Mensen die vragen hebben of meer willen weten over de cliëntenraad van Kempenhaeghe kunnen een mail sturen aan: clientenraad@kempenhaeghe.nl of contact opnemen via T: 06 123 75 346