Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

LEDEN VAN DE CLIENTENRAAD

De voltallige cliëntenraad bestaat uit acht tot tien leden. De samenstelling van de raad is representatief voor de verschillende cliëntengroepen van Kempenhaeghe.  

a. 3 of 4 ouders of vertegenwoordigers
    van bewoners,
b. 1 of 2 bewoners, die regelmatig aanwezig zijn
    bij de bewonersraad
c. 1 of 2 (vertegenwoordigers van) (poliklinische)
    patiënten van het epilepsiecentrum ACE
d. 1 (vertegenwoordiger van) (poli)klinische
    patiënt(en) van het slaapcentrum CSG
e. 1 ouder van een (poli)klinische patiënt van het
    centrum voor neurologische leer- en
    ontwikkelingsstoornissen (CNL)

 

epilipsie
Jac Verhoeven, onafhankelijk voorzitter
Anton van den Hurk
Ik ben Anton van den Hurk, vader van Rob.
Mijn zoon Rob woont op Kloostervelden.
Piet Nooijen
Sinds begin 2016 ben ik lid van de cliëntenraad. Mijn contacten met Kempenhaeghe zijn ontstaan toen ik jaren geleden epilepsie kreeg en na omzwervingen in een algemeen ziekenhuis bij Kempenhaeghe kwam. Er werd een plan gemaakt dat er voor heeft gezorgd dat ik tot op de dag van vandaag aanvalsvrij ben. Het behoeft dus geen betoog dat ik Kempenhaeghe op de eerste plaats waardeer op hun expertise.
Ik wil me graag inzetten voor de de belangen van de patient en de bewoner van Kempenhaeghe. Ik ben bereikbaar via clientenraad@kempenhaeghe.nl
Jan Bullens
Sinds 2016 lid van de Cliëntenraad
Mijn partner heeft niet instelbare epilepsie met daarnaast pseudo epileptische aanvallen. We zijn regelmatig op Kempenhaeghe voor overleg met neuroloog, psycholoog en therapeuten. Als partner ben ik er dan ook om mee te begrijpen en mee te onthouden, want dat lukt regelmatig niet (meer). Ik vind het daarbij belangrijk dat de mensen met epilepsie zo veel mogelijk zelf de regie in handen houden, want het gaat per slot van rekening (ook) over de kwaliteit van leven. Dat is een van de redenen waarom ik ben toegetreden tot de cliëntenraad, om die klantgerichte en klantvriendelijke houding te stimuleren binnen de afdelingen van Kempenhaeghe. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om te weten hoe anderen hier over denken; daarom nodig ik iedereen uit die hierover iets kwijt wil dit aan mij te vertellen Mochten er verdere vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega�s zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl of telefonisch tel: (040) 2279282
Jeanne Hendrix - Verberne
Mijn naam is Jeanne Hendrix- Verberne.
Theo Hendrix is mijn man. Ons gezin bestaat uit 3 kinderen zoon, pleegzoon en dochter .
Onze dochter is Judith Hendrix en woont op kloostervelden zij is de drijfveer voor mij om me al jaren in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal.
Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid geweest van de Ouder Familie Vereniging.
Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad. Dit doe ik met veel plezier.
Ik vind het heel belangrijk om als cliëntvertegenwoordiger mee te denken in het beleid van de zorginstelling met name de inbreng van de ervaringen en wensen die onze kinderen en wij hebben bij de geboden zorg.
In mijn werkzame bestaan heb ik altijd in de zorg gewerkt.
Els Beelen, ambtelijk secretaris
�Sinds 1 mei 2005 ben ik werkzaam als secretaresse van de cliëntenraad van Kempenhaeghe. Als secretaresse ben ik het eerste aanspreekpunt, zowel voor mensen binnen Kempenhaeghe als belangstellenden daar buiten. Ik fungeer in die zin als schakel tussen de cliëntenraad en Kempenhaeghe. Het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen met de leden van de cliëntenraad en de vergaderingen met de directie van Kempenhaeghe, het notuleren hiervan en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden neem ik voor mijn rekening. Ik vind het leuk om voor de cliëntenraad te werken. Het is een gemotiveerde club mensen die een doel voor ogen hebben waar ik volkomen achter sta: participatie van cliënten, medezeggenschap en inspraak in de zorg. Kempenhaeghe is mij overigens zeker niet onbekend, aangezien ik naast mijn werkzaamheden voor de cliëntenraad sinds 1998 binnen Kempenhaeghe werkzaam ben. Mensen die vragen hebben of meer willen weten over de cliëntenraad van Kempenhaeghe kunnen een mail sturen aan: clientenraad@kempenhaeghe.nl of contact opnemen via
tel: (040) 227 9282

Albert van der Wijst
Op 14 december 2017 ben ik door de raad van bestuur benoemd tot lid van de cliëntenraad.
Mijn vrouw en ik hebben samen drie dochters. Bij de middelste dochter ontstond op jonge leeftijd epilepsie en daardoor raakte ze gaandeweg ernstig verstandelijk beperkt en kan ze niet meer praten. Instelling van de epilepsie met medicatie en andere middelen geeft onvoldoende resultaat. Als klein kind heeft ze enkele jaren op een kindergroep van Kempenhaeghe gewoond en vanaf eind vorig jaar woont ze in een groepswoning op Kloostervelden in Sterksel. Door regelmatige consulten bij de neuroloog en tijdelijke opnames hebben we al een langdurige band met Kempenhaeghe.
Door de jaren heen heb ik op diverse manieren kennis genomen van epilepsie en verstandelijke beperking en er ervaring mee opgedaan. Graag wil ik in de cliëntenraad met de opgedane ervaring meedenken en adviezen geven over beleid en zorg.
Voor vragen kan ik altijd benaderd worden (0492-462119)

Stephan Willaert
Sinds mei 2013 ben ik lid de cliëntenraad, als afgevaardigde van de poliklinische patiënten. Als vader van Andrea bezoek ik regelmatig de poli voor overleg met de neuroloog en/of de slaapgeneeskundige. Op basis van het overleg kan dan eventueel het behandelplan worden aangepast. Andrea heeft het syndroom van Angelman, een syndroom waarbij zowel epilepsie als slaap problemen kenmerkend voor zijn. Naast het poli-bezoek zijn we ook bekend met de bloedafname afdeling, waardoor de bloedspiegels kunnen worden gecontroleerd. Hoewel Andrea hier een grote hekel aan heeft, is het tot nu toe altijd gelukt om dit te bepalen.
Momenteel ben ik druk bezig met het begrijpen van allerlei zaken die spelen binnen en buiten Kempenhaeghe, en probeer ik ook alle afkortingen te onthouden. Verder ben ik getrouwd met Carolina en woonachtig in Veldhoven.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn die jullie met mij of één van mijn collega's zouden willen bespreken, dan kan dat via clientenraad@kempenhaeghe.nl of telefonisch tel: (040) 2279282