Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

DE FAMILIEBIJEENKOMST OP 9 OKTOBER IS VOLGEBOEKT. Aanmelden is niet meer mogelijk helaas.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde op 12 september 2022

Voorafgaand aan het gesprek met de raad van bestuur ontving de cliëntenraad Richard Lazeron. Hij praatte de raad bij over de stand van zaken in het zorgportaal en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hij vertelde ook hoe hij optreedt als verbinding tussen de IT-technici en de zorgverleners. Vanuit de cliëntenraad kwam de vraag om in de gaten te houden of cliënten de technische ontwikkelingen kunnen volgen.

Met Nico Geurts besprak de cliëntenraad de adviesvraag van de raad van bestuur over de nieuwe besturingsfilosofie van Kempenhaeghe. Nico gaf hier een toelichting op. De cliëntenraad besloot daarna zonder uitvoerige discussie positief te adviseren over de voorstellen.

Bij de rapportage van de raad van bestuur had de cliëntenraad vragen over de steun die Kempenhaeghe biedt aan cliënten en personeel als er een incident is geweest. Nico Geurts zei dat Kempenhaeghe hier veel aandacht voor heeft. Er zijn protocollen die in zulke situaties worden gevolgd. Er wordt vrij snel een onafhankelijk extern onderzoek gestart. Ook meldt Kempenhaeghe incidenten bij de inspectie.
In het gesprek hierover blijkt dat bij Kempenhaeghe ook afspraken bestaan over hoe om te gaan met wensen van cliënten en verwanten rond wel of niet doorgaan met behandelingen.
Er zijn signalen dat niet alle artsen hier op dezelfde manier mee om lijken te gaan. De raad van bestuur beloofde dit signaal mee te nemen in het overleg met de artsen.

De cliëntenraad wil graag goed contact kunnen leggen met de cliënten en hun vertegenwoordigers. De middelen die hij daarvoor heeft, zijn niet meer van deze tijd. Zo zijn de website en de cliëntenfolder verouderd. De raad is daarom in gesprek gegaan met Marketing en Communicatie. Daar wil men best helpen, maar de capaciteit is onvoldoende. Omdat de cliëntenraad het belangrijk vindt om goede communicatiemiddelen te hebben, heeft hij bij de raad van bestuur gevraagd om hiervoor voor een bepaalde periode budget beschikbaar te stellen. De raad van bestuur zei deze vraag mee te nemen bij de begrotingsbesprekingen met MarCom.

Tenslotte legde de cliëntenraad een aantal signalen over problemen bij de wasbehandeling voor aan de raad van bestuur.