Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Aan het begin van de vergadering op 27 juli praatte Richard Lazeron de cliëntenraad bij over de inhoud van zijn functie als CMIO. Deze afkorting blijkt te staan voor Chief Medical Information Officer. Het doel van deze functie is het leggen van verbindingen tussen de medische taal en de informatietaal. Dit moet onder meer tot uiting gaan komen in het Zorgportaal. De bedoeling is dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied, aldus de heer Lazeron.

Zoals altijd in een overlegvergadering met de raad van bestuur vormde de voortgangsrapportage het hoofdbestanddeel van de agenda. Met deze rapportage kreeg de raad ook de gewenste update over de voortgang van het kindcluster binnen Kempenhaeghe.

De cliëntenraad wacht al lang op een goede rapportage over klachten en incidenten. De raad stond dan ook langer stil bij de Rapportage klachten, incidenten en calamiteiten eerste kwartaal 2020. De raad merkte op dat hij nu al jarenlang gegevens krijgt voorgeschoteld waar te weinig informatie in zit. Dat is in deze rapportage niet anders. Iedere keer is er een andere reden waarom de informatie niet bruikbaar is. Op deze manier krijgt de cliëntenraad geen inzicht in hoe het werkelijk gaat met de incidenten rond bijvoorbeeld vallen en medicijnen, onderwerpen waar de cliëntenraad veel belang aan hecht. De raad vroeg mevrouw Chatrou om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad voortaan zinvolle informatie krijgt in plaats van gegevens zonder betekenis.

De cliëntenraad wisselde met mevrouw Chatrou van gedachten over de gevolgen die de veelheid aan wet- en regelgeving heeft voor de kwaliteit van de zorgverlening door Kempenhaeghe. Mevrouw Chatrou zei weinig klachten vanuit de organisatie te horen over dit onderwerp. Het kan wel een probleem zijn dat bij het huidige hoge ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt het landelijke beeld herkend wordt dat er veel invalkrachten (vaak ZZP-ers) van buitenaf worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens de weekends. Deze invallers doen met name de verzorgende taken en “halen daarbij de krenten uit de pap”. Voor de vaste medewerkers blijven dan de minder plezierige taken liggen, zoals de administratieve afwikkeling van het werk.

Naar aanleiding van de aanbieding van de Jaarrekening 2019 zegde mevrouw Chatrou toe te zullen bekijken hoe de cliëntenraad in een vroeger stadium geïnformeerd kan worden over de inhoud van de jaarrekening, bijvoorbeeld met een presentatie door de afdeling Financiën.