Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde

Op 10 januari vergaderde de cliëntenraad voor de eerste keer in 2022, via teams. De raad verwelkomde Roland Lahaye. Roland is door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot lid van de cliëntenraad. Roland woont in het buitenhuis aan de Emmastraat in Asten. Hij versterkt de care-delegatie in de raad.

Mieke Daamen, verpleegkundig specialist verzorgde in deze vergadering een presentatie over het verpleegkundig specialisme bij Kempenhaeghe. De presentatie leidde bij de leden van de raad tot enkele vragen en suggesties, onder meer over de relatie tussen de verpleegkundig specialist en de cliëntenraad, zowel bij cure als bij care.

De raad besprak De richtlijnen voor het inrichten en onderhouden van kamers en appartementen van bewoners.
Als de cliëntenraad deze richtlijnen afzet tegen de bepalingen van het Zorginstituut Nederland over de inrichting van de kamer/het appartement bij ‘Wlz-zorg met verblijf’ vraagt hij zich af of de vrijheid van bewoners niet onnodig wordt beperkt als het gaat om het inrichten van de eigen woonruimte. De raad zal hierover vragen stellen aan de raad van bestuur.

De raad stelde zijn werkplan voor 2022 vast en besprak ook het concept jaarverslag over 2021. Bij het jaarverslag 2021 rees de vraag wat het doel van het jaarverslag is en op welke lezers het moet zijn gericht. De keuze viel op een jaarverslag dat de activiteiten van de raad zo goed mogelijk beschrijft, zo nodig aangevuld met een ‘publieksversie’ voor een ruimer lezerspubliek.