Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

Jaarverslag 2022 cliëntenraad

Verslag familiebijeenkomst

Folder cliëntenraad

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde

De eerste vergadering van 2023 praatten Francie Lamers en Karen Priem van Marketing en Communicatie de raad bij over de ontwikkeling van de website van Kempenhaeghe en de plaats van de cliëntenraadspagina daarin. De raad wil hier graag bij betrokken blijven.

De raad stelde het jaarverslag over 2022 vast en besloot dit met een artikeltje in de Antenne onder ieders aandacht te brengen. Het verslag zal ook op de website verschijnen.

Een terugkerend onderwerp is de zorg over de openstaande vacatures. De open plaatsen veroorzaken een te hoge belasting voor de leden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de plannen in het werkplan 2023.

De cliëntenraad voelde zich overvallen door de benoeming van twee geestelijk verzorgers. De raad heeft eerder duidelijk uitgesproken betrokken te willen worden bij zaken die met geestelijke verzorging te maken hebben. Hij had graag meegepraat bij het opstellen van de profielschetsen. Ook wil de raad weten wat er mis is gegaan bij het betrekken van de cliëntenraad bij de selectie.

Leden van de raad signaleerden dat bij de sneeuwval van de laatste dagen de toegangen tot woningen en ruimtes van Kempenhaeghe op Kloostervelden onvoldoende sneeuwvrij waren gemaakt. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties voor cliënten. De raad zal zijn zorgen hierover kenbaar maken aan de raad van bestuur.