Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde

Op 9 mei vergaderde de cliëntenraad na corona voor het eerst weer op locatie. In deze vergadering was de directie van CEW te gast. Antwan van Ooijen en Tanja van Dun informeerden de cliëntenraad over de voortgang van het tweejarenplan CEW. Op een zestal terreinen onderneemt CEW activiteiten in kortlopende projecten. De cliëntenraad ging uitgebreid in op de visie op wonen die CEW presenteerde. In deze visie zoekt CEW naar evenwicht tussen de “wooncarrière” van bewoners en de wens van Kempenhaeghe om lege plaatsen gevuld te krijgen. De cliëntenraad vond dat de cliënt centraal moet blijven staan. Dat kan volgens de raad betekenen dat er oplossingen moeten komen om de spanning tussen cliëntenbelang en inkomsten te verminderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door zorg flexibeler in te zetten of door technologische vernieuwing. De CEW-directie zei hiermee bezig te zijn. Vanuit het belang van de cliënt drong de raad ook aan op een goede begeleiding van veranderingen in de woonsituatie van cliënten. Antwan van Ooijen vertelde dat verhuizingen breed worden bekeken en dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd.

De raad sprak met de directie CEW over een brief die de directie heeft verstuurd over het personeelstekort in de zorg. De directie heeft daar zorgen over. Kempenhaeghe doet er van alles aan om voldoende personeel te krijgen. De directie van CEW vraagt aan ouders, verzorgers en mantelzorgers van cliënten om mee te werken om de zorg in stand te houden. Dat kan bijvoorbeeld door extra aandacht aan hun familielid te geven en zo de zorg wat te ontlasten. De cliëntenraad vroeg de directie te zorgen voor een goede coördinatie van de initiatieven die hier mogelijk het gevolg van zijn.

Aan het eind van de vergadering nam de cliëntenraad afscheid van Robert van Dijk. Hij kan zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het werk in de cliëntenraad. De raad bedankte Robert voor zijn inzet en hoopt in de toekomst nog eens een beroep op hem te mogen doen. De leden wensten Robert alle goeds toe.