Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

vacature

De cliëntenraad zoekt twee nieuwe leden, namens care en cure, die patiënten en bewoners van Kempenhaeghe willen vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. Heeft u belangstelling? Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via telefoonnummer 06-123 75 346 of via mail cliëntenraad@kempenhaeghe.nl.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde.

Op 29 november was de directie van CEW te gast in de vergadering van de cliëntenraad. Antwan van Ooijen en Tanja van Dun gaven een toelichting op het tweejarenplan van CEW. Ze vertelden dat de twee jaren worden opgedeeld in kortere periodes, waardoor het mogelijk is om beter op ontwikkelingen in te spelen.
De cliëntenraad stelde vast dat het beleid erg gericht leek op de problematiek rond epilepsie, terwijl bij de bewoners vaak sprake is van meerdere problematieken. De raad vroeg hier aandacht voor bij de verdere ontwikkeling van de plannen.
Over de dagbesteding 2.0 concludeerde de raad dat er sprake is van een goede ontwikkeling. Antwan van Ooijen zegde toe dat de cliëntenraad betrokken zal worden bij de evaluaties van het beleid rond dagbesteding.
De cliëntenraad vroeg zich af of de problemen die zich op dit moment op de arbeidsmarkt voordoen ertoe leiden dat cliënten vaker te maken krijgen met nieuwe, onervaren medewerkers. Dit geeft mogelijk problemen in de communicatie en kan leiden tot verwarring bij cliënten. De directie zei binnen de beschikbare mogelijkheden er alles aan te doen om stabiliteit in de bezetting te realiseren.
Naar aanleiding van een signaal dat de raad ontving besloot hij de bestaande regelgeving rond inrichting en onderhoud van de kamers van de bewoners tegen het licht te houden en de directie hierover zo nodig van advies te dienen.