Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde

In zijn vergadering van 14 oktober 2019 sprak de cliŽntenraad met mevrouw Vera Middel.
Als apotheker maakt mevrouw Middel deel uit van de MIP-commissie.
Zij praatte de cliŽntenraad bij over de aanbevelingen die in HiX zijn en worden opgenomen met name over de manier waarop incidenten kunnen worden geregistreerd. Omdat HiX nog maar pas operationeel is, zijn er nog geen actuelegegevens beschikbaar. Maar ook al komen er cijfers uit het systeem dan moeten die nog verwerkt worden tot bruikbare informatie. De cliŽntenraad zal dus nog wel even geduld moeten hebben voordat duidelijk wordt hoe het precies zit met de medicatiefouten.

Vanuit haar deskundigheid vertelde mevrouw Middel over het baxteren, de manier waaropin de loop van 2020 de medicijnen zullen worden gedistribueerd.
Met deze methode zou het aantal medicatiefouten mogelijk beperkt kunnen worden.


De raad bracht advies uit aan de raad van bestuur over het voorstel Procedureadviesrecht CR bij benoeming clustermanager. De cliŽntenraad zal worden betrokken bij de vaststelling van de profielschets voor de vacante functie en in het laatste stadium van de selectie van de uiteindelijke kandidaten. Dit is precies wat de raad wilde.


Tenslotte besprak de cliŽntenraad het strategiedocument ĎGroei door verbindingí.
De raad vond het een heldere en goed leesbare notitie. De resultaten van de themamiddag van 11 september zijn er volgens de raad herkenbaar in verwerkt. De cliŽntenraad had dan ook geen behoefte om wijzigingen in de tekst voor te stellen.