Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

Samenvatting familiebijeenkomst 26 maart 2023

Jaarverslag 2022 cliëntenraad

Folder cliëntenraad

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

In zijn vergadering van 8 mei verwelkomde de cliëntenraad Maartje van den Berg als nieuw lid. De raad van bestuur benoemde Maartje per 1 mei 2023 als lid van de cliëntenraad.

In deze vergadering was Antwan van Ooijen, directeur CEW te gast. De raad sprak met hem over het kennismakingsgesprek dat één van de leden had met de nieuwe geestelijk verzorgers. De cliëntenraad vertrouwt erop dat de geestelijke verzorging op Kempenhaeghe met nieuw elan vorm zal krijgen.

Een van de cliëntenraadsleden bezocht de dagbesteding. Daarbij bleek dat Dagbesteding 2.0 niet alleen maar positieve effecten heeft. Niet iedereen blijkt op de juiste plek te zitten. Bij Werk aan de winkel valt een groep buiten de boot en voor het werken met computers zijn te weinig mogelijkheden.
Volgens Antwan van Ooijen wordt eraan gewerkt om de mogelijkheden uit te breiden. Hij wilde hierbij ook enkele suggesties vanuit de cliëntenraad meenemen.

De directie van CEW wilde graag de reactie van de cliëntenraad horen op het kwaliteitsrapport CEW. Helaas bleek de toegestuurde link naar dit rapport niet meer te werken. Niet alle leden hadden het rapport daarom goed kunnen lezen. Degenen die er wel wat over konden zeggen vonden dat er meer aandacht zou mogen zijn voor het omgaan met noodzakelijke verbeteringen. De raad was positief over de manier waarop de participatie van cliënten en cliëntvertegenwoordigers in het rapport naar voren komt. De cliëntenraad zal zijn reactie nog schriftelijk aan CEW doorgeven.