Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Tijdens de cliëntenraadsvergadering van 20 januari 2020 werd de herbenoeming van de leden Piet Nooijen en Jan Bullens bevestigd. Beide leden hebben zitting in de raad namens de cure-afdeling.

De cliëntenraad nam kennis van het verslag van een “heimiddag” over de toekomst van de geestelijke verzorging. De raad verwacht hierover binnenkort een adviesvraag te ontvangen.

Op de agenda stonden ook de vernieuwde algemene voorwaarden van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en de aangepaste brochure “Wie betaalt wat bij de Wlz-zorg van Kempenhaeghe”. Beide stukken gaven geen aanleiding tot uitvoerige bespreking omdat de cliëntenraad betrokken is geweest bij de totstandkoming van beide stukken en de opmerkingen vanuit de raad tot tevredenheid in de stukken zijn verwerkt.

Wat langer stond de raad stil bij de nieuwe strategienota en dan met name bij de vraag bij welke onderwerpen uit die nota de raad in het bijzonder betrokken zou willen worden.

De cliëntenraad gaf aan belang te hechten aan alle onderwerpen die direct te maken hebben met de zorg aan de cliënt. In het bijzonder worden genoemd de technologie in de zorg, het realiseren van naadloze processen in de zorg en de ontwikkelingen naar de “zorg van morgen”.
De cliëntenraad wil ook graag meedenken als er keuzes worden gemaakt over de prioriteiten van personele inzet en is erg betrokken bij de ontwikkelingen binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg.

De raad vraagt zich af hoe de cliënten van de cure-afdelingen kunnen worden betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie.