Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

ONZE BEWONERS

In 2001 is de zogenoemde bewonersraad van Kempenhaeghe opgericht. De raad heeft een voorzitter. Bij toerbeurt is er een lid van de cliëntenraad bij de vergadering aanwezig om bij voortduring op de hoogte te zijn wat er onder de bewoners van het Centrum voor EpilepsieWoonzorg leeft. Verder is iedere bewoner welkom om mee te vergaderen. De bewonersraad vertegenwoordigt de bewoners van het Centrum voor EpilepsieWoonzorg van Kempenhaeghe, binnen en buiten het terrein. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere veiligheid, wasverzorging, voeding en vrijetijdsbesteding.

De raad vergadert vier keer per jaar. De raad heeft een voorzitter. Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. De raad wordt begeleid door een zorgcoördinator. Deze verzorgt de agenda en maakt een verslag van elke vergadering. De vergadering begint met de agenda. Medewerkers van Kempenhaeghe en soms ook mensen van buiten Kempenhaeghe worden uitgenodigd om iets uit te leggen of om vragen te beantwoorden.