Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

BEVOEGDHEDEN VAN DE CLIENTENRAAD

Voor de uitvoering van haar taken heeft de raad een aantal bevoegdheden: het adviesrecht, het verzwaard adviesrecht, het recht op informatie en het recht op voordracht van een raadslid.

Adviesrecht heeft betrekking op:

 • Een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling.
 • Het aangaan van een samenwerking of fusie met een andere instelling.
 • Opheffing, verhuizing of een ingrijpende verbouwing van een van de gebouwen behorende tot de instelling.
 • Een belangrijke wijziging in de organisatiestructuur.
 • Belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden.
 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de raad van toezicht.
 • De begroting en de jaarrekening.
 • Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van de zorgverlening.

Verzwaard adviesrecht heeft betrekking op:

 • Algemeen beleid over voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten, kwaliteitsbeleid.
 • De klachtenregeling en de aanwijzing van personen die klachten behandelen.
 • Wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere voor cliënten geldende regelingen.
 • Benoeming van een hoofd van een intramurale afdeling die 24-uurszorg verleent en waar cliënten in de regel langdurig verblijven.

De cliëntenraad heeft geen vetorecht. In voorkomende gevallen kunnen onderwerpen worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie zal eerst proberen te bemiddelen. Als bemiddeling niet slaagt, doet de commissie een bindende uitspraak.