Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. De clientenraad werkt samen met de Ouder Familie Vereniging. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde

Op 19 maart vergaderde de cliŽntenraad de eerste keer dit jaar met de raad van bestuur. Mevrouw Chatrou en de heer Geurts brachten verslag uit over de gang van zaken bij Kempenhaeghe. Enkele onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen gaven de cliŽntenraad aanleiding om vragen te stellen.

Zo was de cliŽntenraad benieuwd naar de plannen die Kempenhaeghe heeft om de dagbesteding te verbinden met het thema duurzaamheid. Hiertoe zijn zeker mogelijkheden, maar de ontwikkelingen op het gebied van de duurzaamheid gaan wat langzamer dan gewenst omdat op dit moment veel energie van de organisatie gaat zitten in de ontwikkeling van het nieuwe EPD.

De raad vroeg ook waarom er geen kwartaalrapportages over incidenten meer komen. Volgens mevrouw Chatrou wordt er gewerkt aan een betere rapportage, maar ze zegde toe om in afwachting daarvan de huidige (handmatige)rapportages ook aan de cliŽntenraad te sturen.

De cliŽntenraad wisselde met de raad van bestuur van gedachten over het thema ďeigen regie in de zorgĒ. De raad van bestuur lichtte toe dat Kempenhaeghe werkt aan een overgang van ďzorgen voorĒ naar ďzorgen datĒ. Een aantal cliŽntenraadsleden vroeg zich af hoe de eigen regie van de cliŽnt zich verhoudt tot de mogelijkheden van de cliŽnt en tot de grenzen aan de mogelijkheden die Kempenhaeghe heeft. De tijd was te kort om dit thema uitvoering uit te werken, maar het zal zowel in de raad van bestuur als in de cliŽntenraad zeker nog aandacht krijgen.

De heer Geurts beantwoordde tenslotte enkele vragen van de cliŽntenraad over de beleidsnotitie Camerabewaking Terreinen.