Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. De clientenraad werkt samen met de Ouder Familie Vereniging. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde


Op 16 juli vergaderde de cliŽntenraad met de raad van bestuur in de persoon van mevrouw Chatrou.
Bij de voortgangsrapportage door de raad van bestuur was er veel aandacht voor HiX. De slogan ďHiX en anders niksĒ zou kunnen suggereren dat de aandacht voor de zorg op de achtergrond gaat raken, maar volgens mevrouw Chatrou is er juist heel veel aandacht voor de zorg. Met de invoering van HiX komt immers de zorgverlening in al zijn facetten aan de orde. De cliŽntenraad gaf aan graag geÔnformeerd te willen worden over de formuleringen van de werkprocessen, omdat de raad hier ook opvattingen over heeft, zoals neergelegd in de notitie Minimale Zorg.

Het dashboard Kempenhaeghe Zorg gaf geen aanleiding tot uitgebreide bespreking.

Mevrouw Chatrou presenteerde voor de eerste keer de nieuwe opzet van de Rapportage Incidenten en calamiteiten over 2017 en het eerste kwartaal 2018.

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de raad van toezicht en de verschillende vertegenwoordigende groepen vroeg de cliŽntenraad of de raad van bestuur een rol ziet voor de cliŽntenraad op het gebied van innovaties. Mevrouw Chatrou gaf aan het beleid te willen voortzetten waarbij de cliŽntenraad zoveel mogelijk wordt betrokken bij ontwikkelingen inhet primaire proces.

Naar aanleiding van het gesprek over het TNO-rapport ďGoede, veilige nachtrustĒ, besloot de cliŽntenraad de clustermanager nachtdienst op een volgende vergadering uit te nodigen voor een nadere toelichting op dit onderwerp.