Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. De clientenraad werkt samen met de Ouder Familie Vereniging. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde

De laatste vergadering van 2018 was een overlegvergadering met de raad van bestuur. Het was een drukbezochte vergadering, zodat moest worden uitgeweken naar een grotere vergaderruimte op Kloostervelden.

Behalve de raad van bestuur nam aan deze vergadering ook een afvaardiging van de raad van toezicht deel. De raad van toezicht onderzoekt op welke manier hij het best de relatie met vertegenwoordigende organen van Kempenhaeghe kan onderhouden.

 

Een belangrijk agendapunt op deze vergadering was een uitgebreide presentatie van de heer Rob Adams, van bureau Six Fingers, over het project logistiek en vervoer.

In een helder verhaal legde de heer Adams uit op welke manier de projectgroep het probleem heeft benaderd. Vanuit het gezichtspunt van de gebruiker zocht de projectgroep naar een nieuwe visie op het probleem. Uiteindelijk komt de projectgroep tot vier benaderingen van het vervoer: ďals ondersteuning, als uitzondering, als verbindende factor en als nieuw verdienmodelĒ. Vanuit deze gezichtspunten worden nu ideeŽn uitgewerkt.

De cliŽntenraad toonde zich zeer geÔnteresseerd in de voortgang van het proces en zal er in de loop van volgend jaar op terugkomen.

 

Zoals op elke overlegvergadering met de raad van bestuur stond de rapportage van de raad van bestuur ook in deze vergadering centraal. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de bezetting van de neurologen en de vertraging van de ďproeftuinen functieprofielenĒ. Dit project wordt verlengd in afwachting van nieuwe regelgeving over dit onderwerp.

De cliŽntenraad feliciteerde de heer Tan met de Wim Claessensprijs 2018.

Bij de bespreking van de financiŽle rapportage vroeg de raad om een beter inzicht in het verschil tussen incidentele en structurele resultaten.

De rapportage over de incidenten patiŽntenzorg bleek te weinig inzicht te bieden en zou voor de cliŽntenraad meer details mogen laten zien. Het aantal incidenten op het gebied van medicatie lijkt op basis van deze gegevens af te nemen. Hierop wordt volgens de raad van bestuur ook duidelijk gestuurd.

 

Uit het overleg met de directie van CEW stond nog de vraag op de agenda welke invloedde beschikbaarheid van financiŽle middelen heeft op de mogelijkheden voor eigen regie van cliŽnten. Mevrouw Chatrou lichtte toe hoe de verdeling van de beschikbare middelen over de centra plaatsvindt. Dit systeem zal binnenkort worden verbeterd doordat gewerkt gaat woorden met dienstverleningsovereenkomsten tussen verschillende bedrijfsonderdelen. Volgens mevrouw Chatrou profiteert het CEW intussen wel van de hogere inkomsten die Kempenhaeghe ontvangt vanwege hogere vergoedingen.

 

Aan het eind van de vergadering nam de voorzitter met een kort dankwoord afscheid van Greetje Stienstra, die deze keer voor het laatst op de vergadering aanwezig was. Zij beŽindigt om persoonlijke redenen haar lidmaatschap van de cliŽntenraad.

 

De cliŽntenraad wenst iedereen die bij Kempenhaeghe is betrokken heel goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling.