Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde

In zijn vergadering van 6 mei besprak de cliŽntenraad de herziene versie van de algemene voorwaarden van CEW. In deze algemene voorwaarden wordt onder meer gesproken over de verandering van zorglocatie. In dit artikel staat dat ďKempenhaeghe zorgt voor een goede begeleiding van de cliŽnt vanaf het voornemen tot verhuizing tot en met de realisatie hiervan.Ē
De cliŽntenraad zou het betreuren als de begeleiding direct bij de realisatie van de verhuizing zou eindigen en adviseert de raad van bestuur om hieraan toe te voegen dat de begeleiding voortduurt gedurende enige tijd na de verhuizing om een goede evaluatie van het proces mogelijk te maken.

De cliŽntenraad is zich ervan bewust dat het bij de algemene voorwaarden gaat om een juridische formulering van de voorwaarden waaronder Kempenhaeghe zorg verleent. Toch zou het volgens de raad goed zijn om naast dit stuk een voor de cliŽnt begrijpelijke beschrijving op te stellen van de onderwerpen die in de algemene voorwaarden worden geregeld.

Naar aanleiding van een signaal dat de raad kreeg van ťťn van de bewoners van Esdoornstraat 1 sprak de raad over de verkeerstechnische problemen die er zijn bij het halen en brengen van bewoners van de zorgwoningen. Volgens de cliŽntenraad kan hierbij sprake zijn van gevaarlijke situaties en daarom vraagt de raad aan de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat bewoners zonder gevaar thuis kunnen worden opgehaald en teruggebracht.